You are here:

Funkcje, jakie spełnia muzeum

Każda placówka, instytucja pełni określoną rolę. Muzea są charakterystyczne dla właściwie każdego obszaru. Dzieła znajdujące się tam powinny pełnić funkcję artystyczną, historyczną, estetyczną i edukacyjną. Samo muzeum zaś powinno stanowić obiekt, w którym obiekty te zostają wystawione dla zwiedzających, jak i chronić przed zniszczeniem, jak i zapomnieniem. Każda tego typu placówka, gromadzi dzieła określonego rodzaju, które z kolei zostają przydzielone do poszczególnych działów, na przykład malarstwa, rzeźby, grafiki, numizmatyki, militariów. Zaś wewnątrz nich są one podzielone na grupy, dokładniej charakteryzujące znajdujące się tam dzieła. Muzeum ma przede wszystkim stanowić miejsce, które chroni gromadzone tam przedmioty w odpowiednio przygotowanych po temu pomieszczeniach, czy to salach wystawowych, czy też magazynach. Powinno je chronić przed zniszczeniem, tworząc odpowiednie zabezpieczenia, a także zatrudniając i korzystając z pomocy konserwatorów zabytków. Następnym krokiem jest ich odpowiednia ekspozycja, zgodna z przepisami. Oferta edukacyjna także pełni niezwykle ważny aspekt. Organizowane są liczne lekcje muzealne, najczęściej tematyczne, które mogą obejmować na przykład część eksponowanych obiektów i jest wówczas przedstawiana ich historia, charakterystyka, jak i specyfika. Każde muzeum prowadzi tego rodzaju działalność i obejmuje ona głównie dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i starszych. Ma to na celu zapoznanie z dorobkiem ludzkości, a także wskazanie na to, czym zajmują się muzea, dlaczego ich istnienie jest tak ważne, jak również sama ochrona tych wszystkich znajdujących się w danej placówce dóbr kultury. Funkcja estetyczna jest skierowana do wszystkich zwiedzających muzea, ale w szczególności do tzw. koneserów sztuki, dla których to funkcja ta stanowi najbardziej istotną, dlatego też organizowane są wystawy czasowe, które obejmują dzieła z określonego zakresu tematycznego, bądź stanowią przedstawienie zebranych prac jednego autora, dzięki wypożyczeniu tych prac z innych muzeów w głównej mierze.

Pozostałe wpisy o turystyce:

Related articles
 

Back to Top