You are here:

Jakie są rodzaje muzeów?

Najwięcej tego rodzaju instytucji tworzono w okresie dwudziestego wieku, kiedy rozwijano takie pojęcia, jak ochrona dzieł sztuki i zaczęto sobie zdawać sprawę z ich wartości. Spośród wielu, muzea zostały podzielone na różne rodzaje, w zależności od tego, jaki rodzaj sztuki wystawiają, a także jaki okres czasowy ujmują. Tymi najszerzej znanymi są oczywiście muzea narodowe, które posiadają przede wszystkim takie dobra, które są najcenniejsze dla narodu. Znajdują się w nim odpowiednie działy, takie jak malarstwa, rzeźby, grafiki, militariów, numizmatyki, sprzętów gospodarskich, rzemiosła artystycznego. Wewnątrz nich także może być podział na grupy, jak na przykład malarstwo polskie dwudziestego wieku, malarstwo holenderskie, włoskie, niemieckie. Są także muzea archeologiczne, gdzie jest prezentowany dorobek ludzkości, poczynając od czasów prehistorycznych. Znajdują się tam zwykle zachowane fragmenty narzędzi stosowanych wówczas, jak i biżuterii, a także rzemiosła artystycznego. Tworzone są również tzw. muzea miejskie, których głównym celem jest prezentowanie tego dorobku związanego z działalnością miasta, czy też regionu. Muzea historyczne zaś skupiają się na prezentowaniu historii danych terenów, nie tylko za pomocą wystawianych tam przedmiotów dzieł sztuki, ale też wydarzeń, jakie się rozgrywały na tym obszarze. W muzeach techniki wystawiane są przedmioty z zakresu przemysłu, jak i rozwoju technologicznego, a więc na przykład maszyny. Muzea diecezjalne, określane także jako religijne, są tworzone najczęściej w celu wystawienia, jak i ochrony dzieł sztuki sakralnej, związanej w głównej mierze z kościołami, z liturgią. Muzea współczesne, które prezentują sztukę, poczynając od dwudziestego wieku do tej, która jest obecnie tworzona. Istnieje wiele poszczególnych rodzajów muzeów. Określenie ich nazwy wiąże się z rodzajem i charakterystyką wystawianych tam dzieł, a także często obszarem geograficznym, jak i czasowym, w jakim powstały.

Pozostałe wpisy o turystyce:

Related articles
 

Back to Top