You are here:

Jakie warunki powinno spełniać muzeum

Jakie warunki powinno spełniać muzeum
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Każda instytucja powinna spełniać odpowiednie warunki, by móc powstać, następnie zaś działać. Muzea, jako jednostki organizacyjno-prawne również niezaprzeczalnie podlegają tym kryteriom. Przede wszystkim gromadzi przedmioty, które posiadają wartość artystyczną, historyczną, edukacyjną, jak i estetyczną. By móc w ogóle działać, powinno posiadać odpowiednie w tym celu budynki. Powinny one mieć właściwie przygotowane pomieszczenia, w których zostaje przygotowana ekspozycja umożliwiająca wystawienie tychże dzieł. Jeżeli chodzi o ich eksponowanie, muszą być w racjonalny sposób rozmieszczone w przestrzeni wystawienniczej, być w przepisowym naświetleniu, a także w samym pomieszczeniu musi panować określona przez przepisy wilgotność powietrza, jak i temperatura. Warunki te muszą być spełnione, gdyż mają na celu trwałą ochronę tych dóbr. Odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem, jak i kradzieżą również stanowi ważny aspekt. Jeżeli zaś chodzi o kwestie prawne, każde muzeum musi posiadać statut, jest to niezbędne przy powstawaniu tego typu placówki. Określa on zakres działania muzeum, co stanowi jego siedzibę, cele i zadania, a więc ochronę, wystawianie, edukację, jak również prowadzenie prac badawczych. Także organizację, jaka panuje w takiej instytucji, kto stanowi organy zarządzające, jakie są ich zadania, podobnie rada muzeum. Ważnym jest także określenie kwestii finansowej, jako że muzeum jest ustawowo określone jako placówka nie nastawiona na zysk. Jednak trzeba ją utrzymać, dokonywać zakupu nowych obiektów, jak i dbać o te wystawiane. To również zostaje zawarte w statucie, zatem opłaty za wstęp do muzeum, jak i różne imprezy organizowane na terenie placówki, dotacje otrzymywane na przykład z urzędu miasta, jak i od prywatnych osób. Przede wszystkim musi być nastawione nie na działalność zarobkową, ale głównym celem powinna być ochrona dóbr kultury, i ich wystawienie w celach edukacyjnych, a także estetycznych.

Pozostałe wpisy o turystyce:

Related articles
 

Back to Top