You are here:

Krakowski Kazimierz

Krakowski Kazimierz

Krakowski Kazimierz jest częścią miasta wchodzącą w skład dzielnicy Stare Miasto. Było to wręcz od czternastego do dziewiętnastego wieku samodzielne miasto. A dokładnie swoje miejsce zajmował on na południe od Krakowa a od niego oddzielony był Wisłą. Jego sporą cześć stanowiła dzielnica żydowska, dlatego też przez bardzo długi okres Kazimierz był miejscem gdzie kultura i religia chrześcijańska i żydowska ścinały się ze sobą próbując żyć w symbiozie ze sobą.
Ta dzielnica już obecnie jest włączona w miasto, lecz jest obecnie jeszcze większą atrakcją turystyczna. Stanowi on również centrum życia kulturowego miasta. Tą istną hossę tego miasta, a późniejszej dzielnicy przerwały dzieje drugiej wojny światowej. Niemcy w obrębie pogórza stworzyli getto i to tam umieszczona całą ludność żydowską Krakowa. Ludność żydowska liczyła wówczas około czterdzieści pięć tysięcy osób, i została ona praktycznie w pełni unicestwiona podczas likwidacji tego nieprzyjemnego miejsca. Ci nieliczni którzy jakimś cudem ocaleli, poszukiwali swojego miejsca już poza granicami kraju polskiego. Mimo tych niechlubnych zdarzeń w historii to obecnie ludność żydowska w Krakowie jest w liczbie około stu pięćdziesięciu osób, a spuścizna jaką pozostawiły poprzednie pokolenia jest bardzo bogata.
Dawny Kazimierz dzielił się na dwie części, jedna była przeznaczona dla Żydów, a druga dla chrześcijan. Aktualnie zabytki Kazimierza Krakowskiego są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to doceniane miejsce przez turystów, bardzo bogate w zabytki.

Pozostałe wpisy o turystyce:

Related articles
 

Back to Top